หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
เป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการส่งเสริมสมรรถนะการสอนในรูปแบบออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนรองรับสถานการณ์ปกติใหม่
อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.สุริยัน หมอยา นักออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจหลักสูตรนี้ กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"

ตัวอย่างหลักสูตร